องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
account_box ฝ่ายบริหาร
(นางจันทร์แรม ศรีเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1887-8796
(นางจันทร์แรม ศรีเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1887-8796
(นายเดชา สินจ้าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-8764-7567
(นายเดชา สินจ้าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-8764-7567
(นายสุวรรณ การุญบริรักษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-9217-7592
(นายสุวรรณ การุญบริรักษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-9217-7592
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
นางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 815