องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box ผู้บริหาร
นางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1887-8796
นายเดชา สินจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-8796-9240
นายกายสิทธิ์ บำรุงคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-7838-9660
นายศุภชัย แก่นนาค
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1043-1013