องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
account_box ฝ่ายสภา
(นายสันทัศน์ รูปล่ำ)
ประธานสภา อบต.เขาค้อ
โทร : 09-8530-1881
(นายสันทัศน์ รูปล่ำ)
ประธานสภา อบต.เขาค้อ
โทร : 09-8530-1881
(นายกั๋ว แซ่ย่าง)
รองประธานสภาฯ อบต.เขาค้อ
โทร : 08-7847-1065
(นายกั๋ว แซ่ย่าง)
รองประธานสภาฯ อบต.เขาค้อ
โทร : 08-7847-1065
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นางปวันรัตน์ ปานชื่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1392
(นางปวันรัตน์ ปานชื่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1392
(นางวิลัดดา หวังกล่อมกลาง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1393
(นางวิลัดดา หวังกล่อมกลาง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1393
(นางทวีป พึ่งจาบ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1310-7023
(นางทวีป พึ่งจาบ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1310-7023
(นายไพวรรณ์ พงษ์พยอม)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
(นายไพวรรณ์ พงษ์พยอม)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
(นายประสิทธิ์ อิ่มจันทร์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 08-4812-9114
(นายประสิทธิ์ อิ่มจันทร์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 08-4812-9114
(นายอ่ำ พรมสุข)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4048-1297
(นายอ่ำ พรมสุข)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4048-1297
(นายพิกุล คำพล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 80-1042-7269
(นายพิกุล คำพล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 80-1042-7269
(นายธงชัย ขวัญพุธ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6045-1685
(นายธงชัย ขวัญพุธ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6045-1685
(นายอุ่นเรือน ดอนม่วง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4631-3342
(นายอุ่นเรือน ดอนม่วง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4631-3342
(นายรังสรรค์ รอรักษา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 09-2594-6079
(นายรังสรรค์ รอรักษา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 09-2594-6079
(นายสมคิด พรมแก้ว)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 08-9568-2444
(นายสมคิด พรมแก้ว)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 08-9568-2444
(นายกายสิทธิ์ บำรุงคีรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7838-9660
(นายกายสิทธิ์ บำรุงคีรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7838-9660
(นายกฤษฏ์หิรัญ ปวรธนันปภัค)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 09-1012-2655
(นายกฤษฏ์หิรัญ ปวรธนันปภัค)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 09-1012-2655
(นายศุภชัย ยอดออน)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
(นายศุภชัย ยอดออน)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
(นายอิทธิ สินเช้า)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
โทร : 09-5731-0790
(นายอิทธิ สินเช้า)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
โทร : 09-5731-0790
(นายณรงค์ แสงเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
(นายณรงค์ แสงเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
(นายทองยุ้น กุลดา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
โทร : 09-7935-6745
(นายทองยุ้น กุลดา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
โทร : 09-7935-6745
(นายประวิทย์ ขันตรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6034-2570
(นายประวิทย์ ขันตรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6034-2570
(นายพาคินทร์ รุ่งเรืองคีรีกุล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1372-8302
(นายพาคินทร์ รุ่งเรืองคีรีกุล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1372-8302
(นายสรายุทธ สิริอนันตระกูล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7864-3612
(นายสรายุทธ สิริอนันตระกูล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7864-3612
(นายวิทยา กาศเกษม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4815-4140
(นายวิทยา กาศเกษม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4815-4140
(นายศักดิ์ดา กองพิมพ์)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-5735-7723
(นายศักดิ์ดา กองพิมพ์)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-5735-7723
(นางรุ่งโรจน์ สีทองสุก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4983-9798
(นางรุ่งโรจน์ สีทองสุก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4983-9798
(นายจารึก จันนวล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 09-8342-6486
(นายจารึก จันนวล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 09-8342-6486
(นายประมวล เนียมใย)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4917-9623
(นายประมวล เนียมใย)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4917-9623
(นางสาวอัมพร บุญหลอด)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นางสาวอัมพร บุญหลอด)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นายสำเนาว์ สุวรรณลพิศ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นายสำเนาว์ สุวรรณลพิศ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นายจีรพงษ์ เดชกุญธนา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 06-1283-5179
(นายจีรพงษ์ เดชกุญธนา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 06-1283-5179
(นายเสนาะ บุญสิน)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-9906-5358
(นายเสนาะ บุญสิน)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-9906-5358
(นางจอมขวัญ โคตรสมบัติ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-6662-6185
(นางจอมขวัญ โคตรสมบัติ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-6662-6185
(นายสมพงษ์ ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
(นายสมพงษ์ ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
(นางหนูพัด แก้วมงคล)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-5731-1496
(นางหนูพัด แก้วมงคล)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-5731-1496
(นายชุตินันท์ เถื่อนพรม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-1542-4058
(นายชุตินันท์ เถื่อนพรม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-1542-4058
(นายประกอบ อินพร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-4148-9660
(นายประกอบ อินพร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-4148-9660
(นายโพธิ์ ช่วยปุ่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-6030-4260
(นายโพธิ์ ช่วยปุ่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-6030-4260
(นางภรภัค คำแสงมาตย์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5075-4459
(นางภรภัค คำแสงมาตย์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5075-4459
(นายสิทธิพร จันทร์ผูก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-3331-5776
(นายสิทธิพร จันทร์ผูก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-3331-5776
(นายอลงกต ทองคำพงษ์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-3758-5058
(นายอลงกต ทองคำพงษ์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-3758-5058
(นายสมจิตร ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-3317-0646
(นายสมจิตร ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-3317-0646
(นายสมพร เหล็กเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
(นายสมพร เหล็กเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
นางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 803