info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 148
เมื่อวาน 579
เดือนนี้ 6,891
เดือนที่แล้ว 12,360
ทั้งหมด 61,328

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
คู่มือการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศ อบต.เขาค้อ เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่เข้าข่าย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มติม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ สำนักงาน กสทช. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปรจำปี 2563 คร้ังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ