องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 688
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 41)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ (กรมธนารักษ์) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
description รายงานinfo poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo ประชาสัมพันธ์ (ภดส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ขอเชิญชวนให้เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 20 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774