info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 140
เมื่อวาน 571
เดือนนี้ 6,883
เดือนที่แล้ว 12,352
ทั้งหมด 61,320

account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิชาภา ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิชาภา ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ