info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 160
เมื่อวาน 591
เดือนนี้ 6,903
เดือนที่แล้ว 12,372
ทั้งหมด 61,340

account_box สำนักงานปลัด

นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางลภัสรดา สิงห์อำพล
นักทรัพยากรบุคคล
นางลภัสรดา สิงห์อำพล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.อรณัญธ์ พรมคำ
นิติกร
น.ส.อรณัญธ์ พรมคำ
นิติกร
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายสำราญ พวงทอง
นักการภารโรง
นายสำราญ พวงทอง
นักการภารโรง
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศักดา บุญนาคง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดา บุญนาคง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสโรชา ฟักทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสโรชา ฟักทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
สาโรจน์ กทิศาสตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
สาโรจน์ กทิศาสตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี ปิ่นนาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี ปิ่นนาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ สอดตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ สอดตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สินจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สินจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนงนาถ กิจถนอม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนงนาถ กิจถนอม
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ