info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 180
เมื่อวาน 611
เดือนนี้ 6,923
เดือนที่แล้ว 12,392
ทั้งหมด 61,360

account_box กองช่าง

นายวรการ ไกรเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรการ ไกรเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีรชาติ พัฒนพงษ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวีรชาติ พัฒนพงษ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา
นายนิวัฒน์ แสงเรืองเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิวัฒน์ แสงเรืองเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุลากร อินต๊ะลอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุลากร อินต๊ะลอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ