info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 163
เมื่อวาน 594
เดือนนี้ 6,906
เดือนที่แล้ว 12,375
ทั้งหมด 61,343

account_box ฝ่ายบริหาร
(นางจันทร์แรม ศรีเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1887-8796
(นางจันทร์แรม ศรีเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1887-8796
(นายเดชา สินจ้าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-8764-7567
(นายเดชา สินจ้าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-8764-7567
(นายสุวรรณ การุญบริรักษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-9217-7592
(นายสุวรรณ การุญบริรักษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-9217-7592
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
account_box ฝ่ายสภา
(นายสันทัศน์ รูปล่ำ)
ประธานสภา อบต.เขาค้อ
โทร : 09-8530-1881
(นายสันทัศน์ รูปล่ำ)
ประธานสภา อบต.เขาค้อ
โทร : 09-8530-1881
(นายกั๋ว แซ่ย่าง)
รองประธานสภาฯ อบต.เขาค้อ
โทร : 08-7847-1065
(นายกั๋ว แซ่ย่าง)
รองประธานสภาฯ อบต.เขาค้อ
โทร : 08-7847-1065
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นางปวันรัตน์ ปานชื่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1392
(นางปวันรัตน์ ปานชื่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1392
(นางวิลัดดา หวังกล่อมกลาง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1393
(นางวิลัดดา หวังกล่อมกลาง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6930-1393
(นางทวีป พึ่งจาบ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1310-7023
(นางทวีป พึ่งจาบ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1310-7023
(นายไพวรรณ์ พงษ์พยอม)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
(นายไพวรรณ์ พงษ์พยอม)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
(นายประสิทธิ์ อิ่มจันทร์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 08-4812-9114
(นายประสิทธิ์ อิ่มจันทร์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 08-4812-9114
(นายอ่ำ พรมสุข)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4048-1297
(นายอ่ำ พรมสุข)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4048-1297
(นายพิกุล คำพล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 80-1042-7269
(นายพิกุล คำพล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 80-1042-7269
(นายธงชัย ขวัญพุธ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6045-1685
(นายธงชัย ขวัญพุธ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6045-1685
(นายอุ่นเรือน ดอนม่วง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4631-3342
(นายอุ่นเรือน ดอนม่วง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7 ต.เขาค้อ
โทร : 09-4631-3342
(นายรังสรรค์ รอรักษา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 09-2594-6079
(นายรังสรรค์ รอรักษา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 09-2594-6079
(นายสมคิด พรมแก้ว)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 08-9568-2444
(นายสมคิด พรมแก้ว)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ต.เขาค้อ
โทร : 08-9568-2444
(นายกายสิทธิ์ บำรุงคีรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7838-9660
(นายกายสิทธิ์ บำรุงคีรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7838-9660
(นายกฤษฏ์หิรัญ ปวรธนันปภัค)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 09-1012-2655
(นายกฤษฏ์หิรัญ ปวรธนันปภัค)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 09-1012-2655
(นายศุภชัย ยอดออน)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
(นายศุภชัย ยอดออน)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
(นายอิทธิ สินเช้า)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
โทร : 09-5731-0790
(นายอิทธิ สินเช้า)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
โทร : 09-5731-0790
(นายณรงค์ แสงเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
(นายณรงค์ แสงเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
(นายทองยุ้น กุลดา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
โทร : 09-7935-6745
(นายทองยุ้น กุลดา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
โทร : 09-7935-6745
(นายประวิทย์ ขันตรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6034-2570
(นายประวิทย์ ขันตรี)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6034-2570
(นายพาคินทร์ รุ่งเรืองคีรีกุล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1372-8302
(นายพาคินทร์ รุ่งเรืองคีรีกุล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 06-1372-8302
(นายสรายุทธ สิริอนันตระกูล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7864-3612
(นายสรายุทธ สิริอนันตระกูล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 08-7864-3612
(นายวิทยา กาศเกษม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4815-4140
(นายวิทยา กาศเกษม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4815-4140
(นายศักดิ์ดา กองพิมพ์)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-5735-7723
(นายศักดิ์ดา กองพิมพ์)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-5735-7723
(นางรุ่งโรจน์ สีทองสุก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4983-9798
(นางรุ่งโรจน์ สีทองสุก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4983-9798
(นายจารึก จันนวล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 09-8342-6486
(นายจารึก จันนวล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 09-8342-6486
(นายประมวล เนียมใย)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4917-9623
(นายประมวล เนียมใย)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4917-9623
(นางสาวอัมพร บุญหลอด)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นางสาวอัมพร บุญหลอด)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นายสำเนาว์ สุวรรณลพิศ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นายสำเนาว์ สุวรรณลพิศ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
(นายจีรพงษ์ เดชกุญธนา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 06-1283-5179
(นายจีรพงษ์ เดชกุญธนา)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 06-1283-5179
(นายเสนาะ บุญสิน)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-9906-5358
(นายเสนาะ บุญสิน)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-9906-5358
(นางจอมขวัญ โคตรสมบัติ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-6662-6185
(นางจอมขวัญ โคตรสมบัติ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-6662-6185
(นายสมพงษ์ ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
(นายสมพงษ์ ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
(นางหนูพัด แก้วมงคล)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-5731-1496
(นางหนูพัด แก้วมงคล)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-5731-1496
(นายชุตินันท์ เถื่อนพรม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-1542-4058
(นายชุตินันท์ เถื่อนพรม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-1542-4058
(นายประกอบ อินพร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-4148-9660
(นายประกอบ อินพร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-4148-9660
(นายโพธิ์ ช่วยปุ่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-6030-4260
(นายโพธิ์ ช่วยปุ่น)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-6030-4260
(นางภรภัค คำแสงมาตย์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5075-4459
(นางภรภัค คำแสงมาตย์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5075-4459
(นายสิทธิพร จันทร์ผูก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-3331-5776
(นายสิทธิพร จันทร์ผูก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 08-3331-5776
(นายอลงกต ทองคำพงษ์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-3758-5058
(นายอลงกต ทองคำพงษ์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-3758-5058
(นายสมจิตร ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-3317-0646
(นายสมจิตร ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-3317-0646
(นายสมพร เหล็กเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
(นายสมพร เหล็กเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรกร ไกรเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรกร ไกรเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักงานปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางลภัสรดา สิงห์อำพล
นักทรัพยากรบุคคล
นางลภัสรดา สิงห์อำพล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.อรณัญธ์ พรมคำ
นิติกร
น.ส.อรณัญธ์ พรมคำ
นิติกร
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายสำราญ พวงทอง
นักการภารโรง
นายสำราญ พวงทอง
นักการภารโรง
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศักดา บุญนาคง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดา บุญนาคง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสโรชา ฟักทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสโรชา ฟักทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
สาโรจน์ กทิศาสตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
สาโรจน์ กทิศาสตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี ปิ่นนาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี ปิ่นนาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ สอดตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ สอดตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สินจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สินจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนงนาถ กิจถนอม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนงนาถ กิจถนอม
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการคลัง
ว่าง
นักวิชาการคลัง
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรชุมา พงค์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวอรชุมา พงค์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจิตติ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 06-3847-5703
นายจิตติ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 06-3847-5703
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประกอบ โค่บุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประกอบ โค่บุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นายวรการ ไกรเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรการ ไกรเมฆ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีรชาติ พัฒนพงษ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวีรชาติ พัฒนพงษ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา
นายนิวัฒน์ แสงเรืองเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิวัฒน์ แสงเรืองเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุลากร อินต๊ะลอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุลากร อินต๊ะลอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิชาภา ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิชาภา ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชวภณ บูรภัทรชานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายชวภณ บูรภัทรชานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ