องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 082-947 8861
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-856 9635
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-226 2951
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม