องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ [29 กันยายน 2566]
รวมกิจกรรมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ [29 กันยายน 2566]
จัดฐานให้ความรู้ตามโครงการ เด็กและเยาวชนคนเขาค้อ เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก [19 กันยายน 2566]
ฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [19 กันยายน 2566]
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอออก [8 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจัดตั้งใหม่ [1 กันยายน 2566]
รับเกียรติบัตรสภาวัฒนาธรรมอำเภอเขาค้อ โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม [25 สิงหาคม 2566]
รับมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 [25 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 [11 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมออกกำลังกาย [11 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 254 รายการ)