องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file ข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง ลาออก รับโอน โอนย้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แบบสรุปการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินตามนโยบาย 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
description สรุปการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการส่งเสิรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1