ชื่อเรื่อง : เช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดเมนเนม httpswww.khaokho.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง