ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง