ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง