ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง