ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑.๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง