ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 21 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง