ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรดA (สีขาว) จำนวน ๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง