ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง