ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง