ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การห้ามเผาทุกชนิด
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอความร่วมมือในการห้ามเผาหญ้าทุกชนิด เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : faucqvlThu65429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9ZM0Md4Thu65433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8Xli4mrThu65439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pcCzCAMThu65442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p21x2i7Thu65447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kSdIbV7Thu65452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Lexze6AThu65456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Pa1DtX4Thu65501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : miAz6oZThu65505.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NwovXRQThu65511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : x3qdcOwThu65515.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wG4jR8GThu65523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UZOcmJlThu65530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AgIDfpaThu65537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jAnEPgOThu65541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XRrTPL2Thu65545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lFs0wcEThu65549.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GFa7enzThu65552.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้