ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : redL0PVFri64438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้