ชื่อเรื่อง : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ชื่อไฟล์ : zrYU3PnFri35815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน