ชื่อเรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ชื่อไฟล์ : SDZJALSWed83855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ชื่อไฟล์ : Aqhw6IHWed83902.pdf

ชื่อไฟล์ : L9ibv34Wed83920.pdf

ชื่อไฟล์ : UvHO12HWed83927.pdf

ชื่อไฟล์ : ZTxdqboWed84448.pdf