ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 3
ชื่อไฟล์ : D5LgptPWed34033.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การาบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุม สามารถเข้ารับฟังการประชุมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่างข้างต้น