ชื่อเรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2
ชื่อไฟล์ : wx8TVXKMon80134.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 คร้ังที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563