องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ทีดินในเขตป่าสงวนแต่มีหมู่บ้าน ต้องการขอใบอนุญาตก่อสร้างได้หรือไหม พอดีจะยืนกู้ กับสหกรณ์

ในการขออนุญาตก่อสร้าง ต้องมาติดต่อที่กองช่าง อบต.เขาค้อ ครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:16 กันยายน 2566)

อยากทราบเรื่องการชำระภาษีที่ดินที่เขาค้อค่ะ ว่าหมดเขตเมื่อไหร่ ชำระที่ไหน และเท่าไหร่ค่ะ

รบกวนโทรประสานห้องคลัง นะครับ หมายเลขโทรศัพย์ 056 728 072 ครับ คราวหน้า หน้าเว๊ปไซต์จะมี massenger สามารถสอบถามมาได้ทาง massenger ครับ ในกล่องจดหมาย มันไม่ขึ้นข้อความแจ้งครับ

(โดย:ณัฐ เขียนเมื่อ:06 กรกฏาคม 2566)

ที่ตำบลเขาค้อ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทอะไรได้บ้างครับ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พื้นที่ตำบลเขาค้อ ต้องขออนุญาตกับป่าไม้ ทหาร แล้วนำเอกสารดังกล่าวมาขออนุญาตกับ อบต.เขาค้อ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถก่อสร้างได้ครับ

(โดย:ปรเมษฐ์ งามสม เขียนเมื่อ:11 กันยายน 2565)

เอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในตำบลเขาค้อ ต้องเป็นเอกสารประเภทอะไร จึงจะขออนุญาตก่อสร้างได้ถูกต้อง

การขออนุญาตก่อสร้าง เอกสารแนบมีดังนี้ครับ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 3. แบบก่อสร้าง/แผนผัง และรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาต ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 6. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) (ในเขตป่าสงวนออกโดยป่าไม้) 7. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน 8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง 9. หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวฯ (กรณีที่อยู่ในข่าย ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม 10. รายการคำนาณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) และไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้ครับ ต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น

(โดย:ปรเมษฐ์ วงเหลา เขียนเมื่อ:11 กันยายน 2565)

ขอสอบถามขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ว่ามีเอกสารอะไรบ้าง สามารถยื่น online ได้ไหมคะ

การขออนุญาตก่อสร้าง เอกสารแนบมีดังนี้ครับ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 3. แบบก่อสร้าง/แผนผัง และรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาต ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 6. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) (ในเขตป่าสงวนออกโดยป่าไม้) 7. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน 8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง 9. หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวฯ (กรณีที่อยู่ในข่าย ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม 10. รายการคำนาณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) และไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้ครับ ต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น

(โดย:บุญสิตา เกตุวงศ์ เขียนเมื่อ:31 กรกฏาคม 2565)

จ่ายเงินเดือน.ใครได้อยู่ต่างจังหวัด วันเสารจ่ายที่ทำงานเปิดไหมีรับ

ไม่เข้าใจคำถามครับ รบกวนถามใหม่นะครับ

(โดย:นายอิฐเรศ รำพึงดี เขียนเมื่อ:11 กรกฏาคม 2565)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ยังมีว่างอยู่ไหมครับ

ตอนนี้ยังว่างอยู่ครับ แต่ก็มีคนมาติดต่อแล้ว อย่างไรก็ขอให้มาติดต่อดูครับ

(โดย:จิรัท ดีอ่วม เขียนเมื่อ:04 กรกฏาคม 2565)

1.สอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เปิดรับสมัครงานไหมคะ มีเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างคะ

ตอนนี้ ทาง อบต.เขาค้อ ยังไม่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ครับ หากมีการเปิดรับสมัครพนักงาน จะประกาศให้ทราบครับ

(โดย:นางสาวชนินาถ หาญรักษ์ เขียนเมื่อ:27 มิถุนายน 2565)

ที่ดิน ล๊อคแม่บ้าน ดอกจำปี เคยมี จนท.มารังวัด เพื่ออกดอกสารสิทธิ์ ไม่ทราบว่าปัจจุบันถึงขั้นตอนใหนแล้ว ผมต้องดำเนินการหรือติดต่อใครที่ใหน อีกหรือไม่ครับ

ในการออกเอกสารสิทธิ์ บนพื้นที่เขาค้อ ทาง อบต.เขาค้อไม่สามารถดำเนินการได้ครับ เพราะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ

(โดย:นายวันชัย ศิริเลิศวัฒนา เขียนเมื่อ:10 มิถุนายน 2565)

อยากทราบขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่เขาค้อค่ะ แล้วก็ถ้าจะดำเนินการจำเป็นต้องไปที่เขาค้อด้วยไหมคะ

ทาง อบต.เขาค้อ ไม่มีอำนาจออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในเขต อบต.เขาค้อ ให้กับราษฎรได้ครับ เนื่องจากพื้นที่ในเขต อบต.เขาค้อ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบางส่วน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้ครับ สามารถทำกินในพื้นที่ได้ แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับ

(โดย:ชุติกาญจน์ เขียนเมื่อ:17 พฤษภาคม 2565)

นอกจากเบอร์ 056-728-069 แล้วมีเบอร์อื่นอีกมั้ยคะ เบอร์นี้โทรติดแต่ไม่มีคนรับค่ะ

056-728-068 ครับ

(โดย:นางจุรินทร์ ลำพาย เขียนเมื่อ:10 พฤษภาคม 2565)

ต้องการเเจ้งการโอนภาษี ปี2565 ครับ

สามารถแจ้งการโอนเงินภาษี ได้ที่ 0-5672-8069 ครับ หรือสามารถส่งสลิปการโอนค่าภาษีได้ที่ facebook ไปที่ค้นหา แล้วพิมพ์คำว่า อบต.เขาค้อ ครับ สามารถส่งสลิปการโอนเงินได้ครับ

(โดย:ขชล ศรียายาง เขียนเมื่อ:03 กุมภาพันธ์ 2565)

ขอสอบถามนะค่ะ ว่าทาง อบต.ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มบ้างไหมค่ะ

ตอนนี้ยังไม่มี ถ้ามีจะประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อครับ

(โดย:พุธจมาศ พินิจโชติ เขียนเมื่อ:07 มกราคม 2565)

ต้องการเบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ อบต.เขาค้อ 0-5672-8069 ครับ

(โดย:นาย พันธุ์ศักดิ์ คำโสม เขียนเมื่อ:10 พฤศจิกายน 2564)

สอบถามละเอียดการเดินทางไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับ...ว่าในเดือน ตุลาคม 2564 มีมาตรการในการเดินทางเข้าไปยังวัดอย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ แล้วต้องดำนินการอย่างไรบ้างครับ?

ต้องขออภัยที่ตอบช้านะครับ ตอนนี้สามารถเดินทางได้ครับ แต่เพื่อเป็นการป้องกัน ขอให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ ครับ

(โดย:พชกร เปรมกมล / กมลภู ผลประเสริฐ เขียนเมื่อ:27 ตุลาคม 2564)

ขอติดต่อกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เรื่องแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินฯ ผมมีที่ดินสองแปลงแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ฯ (ภ.ด.ส.๖) ที่ 00155/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ (ที่ดิน 1 แปลง) ขอถามว่าอีก 1 แปลง มีหนังสือแจ้งถึงผมหรือไม่ เกรงว่าหนังสือจะสูญหายไป กรุณาตอบข้อมูลทางเว็บไซต์จะสามารถทราบได้รวดเร็วที่สุด ขอบคุณครับ หมายเหตุ...เบอร์โทร อบต.ติดต่อไม่ได้เลย

ทาง กองคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว คุณประภาส วิเศษโวหาร มีจำนวน 2 แปลง นะคะที่แจ้งประเมิน ภดส.6 รบกวนขอเบอร์โทร ติดต่อกลับด้วยคะ หรือสะดวกติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 065-7454287 คะ

(โดย:นายประภาส วิฌศษโวหาร เขียนเมื่อ:31 มีนาคม 2564)

16 รายการที่ดำเนินการแล้ว