องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2564
ผู้โพส : admin