องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box ตำบลเขาค้อ
(นายพิศิษฐ์พล โพลิบ)
กำนันตำบลเขาค้อ
(นายไพโรจน์ ค้อศุภกฤษ์สกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายอุทัย พึ่งพา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายอุทิศ ชมชื่น)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นายอานันท์ ศรีคง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายสมศักดิ์ รอดมา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายบุญเสริม บุญพ่วง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
(นายกฤษณะ อ่อนศรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
(นายสุริโย บำรุงคีรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
(นายฐเดช สินจ้าง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
(นายอนันต์ พลน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
(นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิป)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
(นายบุญมา สอดตา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
(นายพรชัย ประทีปคีรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14