องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 708
account_box ตำบลเขาค้อ
(นายพิศิษฐ์พล โพลิบ)
กำนันตำบลเขาค้อ
(นายพิศิษฐ์พล โพลิบ)
กำนันตำบลเขาค้อ
(นายไพโรจน์ ค้อศุภกฤษ์สกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายไพโรจน์ ค้อศุภกฤษ์สกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายอุทัย พึ่งพา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายอุทัย พึ่งพา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายอุทิศ ชมชื่น)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นายอุทิศ ชมชื่น)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นายอานันท์ ศรีคง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายอานันท์ ศรีคง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายสมศักดิ์ รอดมา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายสมศักดิ์ รอดมา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายบุญเสริม บุญพ่วง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
(นายบุญเสริม บุญพ่วง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
(นายนิพนธ์ คงดอนทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
(นายนิพนธ์ คงดอนทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
(นายสุริโย บำรุงคีรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
(นายสุริโย บำรุงคีรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
(นายฐเดช สินจ้าง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
(นายฐเดช สินจ้าง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
(นายอนันต์ พลน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
(นายอนันต์ พลน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
(นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิป)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
(นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิป)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
(นายบุญมา สอดตา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
(นายบุญมา สอดตา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
(นายพรชัย ประทีปคีรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
(นายพรชัย ประทีปคีรี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774