องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 752
account_box ตำบลริมสีม่วง
(นางวิไลพร ศรีวิเศษไทย)
กำนันตำบลริมสีม่วง
(นางวิไลพร ศรีวิเศษไทย)
กำนันตำบลริมสีม่วง
(นางศิริพร พวงแก้ว)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นางศิริพร พวงแก้ว)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นางวันเพ็ญ แก้วแกม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นางวันเพ็ญ แก้วแกม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายภูริช สร้อยสนธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายภูริช สร้อยสนธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายสมชาย วงศ์เขียน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายสมชาย วงศ์เขียน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายสมยง ปิ่นพุก)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายสมยง ปิ่นพุก)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774