องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box ตำบลริมสีม่วง
(นางวิไลพร ศรีวิเศษไทย)
กำนันตำบลริมสีม่วง
(นางศิริพร พวงแก้ว)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นางวันเพ็ญ แก้วแกม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายภูริช สร้อยสนธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายสมชาย วงศ์เขียน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายสมยง ปิ่นพุก)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6