องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right ข้อบัญัติต่างๆ
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ข้อบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ข้อบัญญัติ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ข้อบัญญัติ การใช้น้ำประปา พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ข้อบัญญัติ ตลาด พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1