องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right แบบฟอร์มงานพัสดุ
photo แบบฟอร์มขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้างจากต้นเรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 273
photo 8.ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 4284
photo 7. ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 379
photo 6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 569
photo 5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 377
photo 4. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 397
photo 3. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 376
photo 2. ว119 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 389
photo 1. ข้อ 79 วรรค 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 374
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1