องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 673
chevron_right แบบฟอร์มงานพัสดุ
photo แบบฟอร์มขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้างจากต้นเรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 117 |
photo 1. ข้อ 79 วรรค 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 234 |
photo 2. ว119 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 233 |
photo 3. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 247 |
photo 4. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 238 |
photo 5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 231 |
photo 6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 232 |
photo 7. ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 233 |
photo 8.ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 248 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774